ข้อสอบการใช้คำ ชุดที่ 2

ขอให้ท่านทำข้อสอบก่อน โดยจดคำตอบไว้ แล้วไปดูเฉลยด้านล่าง

ข้อที่  1.  ข้อใดใช้ถ้อยคำ ไม่ ถูกต้อง ?
ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพฯ มีโครงการจะสร้างสวนสาธารณะที่ย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
ข.  การทัศนศึกษาครั้งนี้ จะมีบรรณารักษ์ประจำพิพิธภัณฑ์คอยบรรยายและอธิบาย
ค.  เขามักขับรถเร็วล่อแหลมต่ออันตราย
ง.  รัฐวิสาหกิจให้สวัสดิการแก่พนักงานมากกว่าข้าราชการ

ข้อที่  2.  ข้อใดใช้ถ้อยคำไม่ถูกต้อง ?
ก.  นายแพทย์ปัญญาเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคตา
ข.  องค์การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประท้วงการสังหารประชาชนในประเทศจีน
ค.  สามีภรรยาคู่นี้ไม่เคยมีเรื่องระหองระแหงกันเลย
ง.  ประธานบริษัทสั่งเลขาธิการให้นัดคณะกรรมการบริษัทมาประชุมกันในวันพรุ่งนี้

ข้อที่  3.  ข้อใดใช้ถ้อยคำผิดความหมาย ?
ก.  เขามักจะผัดวันประกันพรุ่งอยู่เสมอ
ข.  ทีมวิ่งผลัดสี่คูณร้อยของไทยมีความหวังได้เหรียญทอง
ค.  เขาขอผลัดผ่อนค่าเช่าบ้าน เจ้าของบ้านก็ผ่อนผันให้
ง.  เธอผัดหน้าออกมานอกบ้านเพื่อซื้อข้าวผัด

ข้อที่  4.  ข้อใดใช้คำได้ถูกต้อง ?
ก.  ตึกในกรุงเทพฯ ล้วนแต่ใหญ่โตรโหฐานทั้งนั้น
ข.  โจรผู้เหี้ยมหาญยิงตำรวจตายคาที่
ค.  เขามักแต่งกายโอ่อ่าเสมอ ๆ ทั้ง ๆ ที่มีรายได้น้อย
ง.  บ้านของเธออยู่กลางสวนดูมโหฬารน่าสบาย

ข้อที่  5.  ข้อใดใช้คำได้ถูกต้องตรงความหมายที่สุด ?
ก.  คุณต้องจำสิ่งนี้ไว้แน่นเฟ้น
ข.  เขาถูกมรสุมทางการเมืองกระหน่ำจนตั้งตัวไม่ติด
ค.  เรือเอียงวูบวาบเพราะผู้โดยสารลุกขึ้นพร้อม ๆ กัน
ง.  เมื่อเกิดอุบัติเข็มขัดนิรภัยจะช่วยเหนี่ยวรั้งตัวให้ติดอยู่กับเก้าอี้

เฉลย

ข้อที่  1.  ข้อใดใช้ถ้อยคำ ไม่ ถูกต้อง ?
ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพฯ มีโครงการจะสร้างสวนสาธารณะที่ย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
ข.  การทัศนศึกษาครั้งนี้ จะมีบรรณารักษ์ประจำพิพิธภัณฑ์คอยบรรยายและอธิบาย
ค.  เขามักขับรถเร็วล่อแหลมต่ออันตราย
ง.  รัฐวิสาหกิจให้สวัสดิการแก่พนักงานมากกว่าข้าราชการ

วิเคราะห์

คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ข. “การทัศนศึกษาครั้งนี้ จะมีบรรณารักษ์ประจำพิพิธภัณฑ์คอย บรรยาย และ อธิบาย
ควรจะเขียนว่า “การทัศนศึกษาครั้งนี้ จะมีบรรณารักษ์ประจำพิพิธภัณฑ์คอยบรรยาย

ข้อที่  2.  ข้อใดใช้ถ้อยคำไม่ถูกต้อง ?
ก.  นายแพทย์ปัญญา เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคตา
ข.  องค์การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประท้วงการสังหารประชาชนในประเทศจีน
ค.  สามีภรรยาคู่นี้ ไม่เคยมีเรื่องระหองระแหงกันเลย
ง.  ประธานบริษัทสั่งเลขาธิการให้นัดคณะกรรมการบริษัทมาประชุมกันในวันพรุ่งนี้

วิเคราะห์

คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ง. “ประธานบริษัทสั่งเลขาธิการให้ นัด คณะกรรมการบริษัทมา ประชุม กันในวันพรุ่งนี้
ควรจะเขียนว่า “ประธานบริษัทสั่งเลขาธิการให้ นัดประชุม คณะกรรมการบริษัทในวันพรุ่งนี้

ข้อที่  3.  ข้อใดใช้ถ้อยคำผิดความหมาย ?
ก.  เขามักจะผัดวันประกันพรุ่งอยู่เสมอ
ข.  ทีมวิ่งผลัดสี่คูณร้อยของไทยมีความหวังได้เหรียญทอง
ค.  เขาขอผลัดผ่อนค่าเช่าบ้าน เจ้าของบ้านก็ผ่อนผันให้
ง.  เธอผัดหน้าออกมานอกบ้านเพื่อซื้อข้าวผัด

วิเคราะห์

ในการจะทำข้อสอบข้อนี้ ต้องพึ่งพจนานุกรมก่อน ดังนี้

ผัด       ก. เอาสิ่งที่ใช้เป็นอาหารใส่ลงในกระทะที่มีนํ้ามันหรือนํ้าเล็กน้อย ตั้งไฟแล้วพลิกกลับไปมาจนสุก เช่น ผัดข้าว ผัดหมี่, เรียกอาหารที่ทําด้วยวิธีการเช่นนั้น เช่น ข้าวผัด หมี่ผัด;
ย้ายไปย้ายมา, หมุนไปมา, ล่อให้ไล่; ขอเลื่อนเวลาไป เช่น ผัดวัน ผัดหนี้;
เอาแป้งลูบ ที่หน้าเพื่อให้นวล เช่น ผัดหน้า.

ผลัด     [ผฺลัด] ก. เปลี่ยนแทนที่ เช่น ผลัดเสื้อผ้า ผลัดเวร ผลัดใบ ผลัดขน. น. ลักษณนามเรียกการผลัดเปลี่ยนเวรยาม เช่น เปลี่ยนเวรวันละ ๓ ผลัด.

ดังนั้น คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ข. ต้องเขียนเป็น “เขาขอ ผัดผ่อน ค่าเช่าบ้าน เจ้าของบ้านก็ผ่อนผันให้

ข้อที่  4.  ข้อใดใช้คำได้ถูกต้อง ?
ก.  ตึกในกรุงเทพฯ ล้วนแต่ใหญ่โตรโหฐานทั้งนั้น
ข.  โจรผู้เหี้ยมหาญยิงตำรวจตายคาที่
ค.  เขามักแต่งกายโอ่อ่าเสมอๆ ทั้งๆ ที่มีรายได้น้อย
ง.  บ้านของเธออยู่กลางสวนดูมโหฬารน่าสบาย

วิเคราะห์

ข้อ ค. เป็นคำตอบที่ถูกต้อง พจนานุกรมให้ความหมายของโอ่อ่าไว้ว่า “โอ่อ่า ว. สะสวยอย่างมีสง่า เช่น แต่งตัวโอ่อ่า, ใหญ่โตหรูหรามาก เช่น บ้านช่องโอ่อ่า.

ข้อ ก.  ควรเขียนแบบนี้ “ตึกในกรุงเทพฯ ล้วนแต่ใหญ่โตทั้งนั้น” คือ ตัดคำ “รโหฐาน” ออกไป รโหฐาน แปลว่า “ที่เฉพาะส่วนตัว”

ข้อ ข.  ควรเขียนแบบนี้ “โจรผู้เหี้ยมโหดยิงตำรวจตายคาที่

พจนานุกรมให้ความหมายของคำว่า “เหี้ยม” ไว้ดังนี้

เหี้ยม           ว. แข็งกระด้างปราศจากเมตตากรุณา, ไม่ปรานี; ดุร้ายหมดความกลัว. (แบบ) น. เหตุ เช่น เหี้ยมนั้นจึงหากให้ ฉัตรหัก เหนแฮ. (ตะเลงพ่าย).
เหี้ยมเกรียม  ว. ใจดํา, ปราศจากใจกรุณา; ดุร้าย เช่น หน้าตาเหี้ยมเกรียม.
เหี้ยมหาญ    ว. เข้มแข็งกล้าหาญเด็ดขาด, ห้าวหาญปราศจากความปรานี.
เหี้ยมโหด    ว. ดุร้ายทารุณ, โหดเหี้ยม ก็ว่า.

ข้อ ง.  ควรเขียนแบบนี้ “บ้านของเธออยู่กลางสวนดูน่าสบาย” คือ ตัดคำ “มโหฬาร” ออกไป  มโหฬาร แปลว่า “ยิ่งใหญ่, กว้างใหญ่, เช่น ใหญ่โตมโหฬาร”

ข้อที่  5.  ข้อใดใช้คำได้ถูกต้องตรงความหมายที่สุด ?
ก.  คุณต้องจำสิ่งนี้ไว้แน่นเฟ้น
ข.  เขาถูกมรสุมทางการเมืองกระหน่ำจนตั้งตัวไม่ติด
ค.  เรือเอียงวูบวาบเพราะผู้โดยสารลุกขึ้นพร้อมๆ กัน
ง.  เมื่อเกิดอุบัติเข็มขัดนิรภัยจะช่วยเหนี่ยวรั้งตัวให้ติดอยู่กับเก้าอี้

วิเคราะห์

คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ข. “เขาถูกมรสุมทางการเมืองกระหน่ำจนตั้งตัวไม่ติด

ข้อ ก. ข้อความที่ถูกต้องควรเป็น “คุณต้องจำสิ่งนี้ไว้ให้แม่นยำ
ข้อ ค. ข้อความที่ถูกต้องควรเป็น  “เรือเอียง วูบ เพราะผู้โดยสารลุกขึ้นพร้อมๆ กัน
ข้อ ง.  ข้อความที่ถูกต้องควรเป็น  “เมื่อเกิดอุบัติเข็มขัดนิรภัยจะช่วย ยึด ตัวให้ติดอยู่กับเก้าอี้


-->

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น